exhibited at Kunsthalle Budapest, derkó.pécsi.2014, 2014;

Rövid távon a pesszimistáknak van igazuk, hosszú távon pedig az optimistáknak” Paul Saffo

 

 

 

 

 

 

 

A Derkovits Gyula ösztöndíj által támogatott projektem lényege, hogy egy olyan megérzéseken, asszociációkon és talált tárgyakon, gondolatokon alapuló, összefüggő fogalmi halmazt hozzak létre, amely egyfajta értékválság kifejezésére alkalmas. Célom az volt, hogy a munka során összegyűjtött képek halmaza (domb/hullám, törmelék stb.) külön-külön is hordozzanak információt, de alkalmasak legyenek arra, hogy kialakítsanak bennünk egy nagy képet (big picture). Ennél fogva a befogadói fókusz közelítésével és távolításával rendre új részletek, összefüggések mutatják meg magukat. A talált tárgyakból való építkezés pedig egyfajta önmagamon alkalmazott szigort testesített meg.

 

A félévi beszámolóban felvázolt iránynak megfelelően a felhasznált asszociációk és szimbólumok – a tulajdonképpen ábrázolható dolgok – körét intuitíve válogattam össze. Munkafolyamatom leginkább valamiféle rituális festészetre hasonlított, amelynek során az alkotó telerajzolja a barlang falát, ekképpen projektálva mindazt, ami foglalkoztatja. A módszer nem is annyira motivációjában, mint inkább naivitásában idézi fel az ősember festészetét, jelhagyásait. Ez a naivitás azonban felszabadít az egzakt megfogalmazás kényszere alól, és inkább egy inspiratív fogalmi mező kialakítását segíti, és megkímél a „szájbarágós” üzenetektől.

A gyűjtés során egyre erősebben öltött formát bennem egy felismerés, amely a többi szempontnál hangsúlyosabban jelent meg. A gondolat középpontjában egy mitológiai alak, Héraklész áll, akit egy új generáció megtestesítőjeként látok. Minden generációnak meg kell vívnia a saját harcait éppúgy, ahogy Héraklész életét is próbatételek nehezítették. (Jelenleg különösen nagy krízist érzékelek a fiatalabb generációk életében, amelyen talán csak a következő generációknak van esélyük túllépni.) A mítosz szerint Zeusz főisten, a büszke apa úgy nyilatkozik Héraklészről, hogy a legnagyobb hős születik meg személyében, ám a féltékeny Héra miatt már erről a titulusról is lecsúszik, és szinte egész életén át tartó megpróbáltatásokat kell kiállnia. Az egyik első ilyen eset is Hérához köthető, aki két kígyót küld az újszülött Héraklész elpusztítására, de a kis hős mindkettőt megfojtja. Az ezt a jelenetet ábrázoló római kori szobor és az így kisajátított ábrázolás lett a munka központi, összefogó eleme. Az apró részleteket, látszólagos „dirib-darabokat” az ő alakja tartja egyben, szervezi laza kötődésű rendszerré.

Olyan mintázat kialakításán dolgoztam a képek halmazából, ami hullámszerűséget sugall. A hullámminta olyan ősi szimbólum, amelynek jelentése rendkívül kézenfekvő, az életünk számos területén jelen van, ennek ellenére mintha mégsem lennénk vele kibékülve. A természetben találkozhatunk a folyók, tengerek hullámaival, de a fény és az anyag is mutat hullámtermészetet. Az energia hullámtermészetű, a hang, az elektromágneses sugárzások hullámban terjednek, szívünk ritmusa, ahogy az EKG is leírja, folytonos hullámokat ver.

 

A hullámmozgásokkal kapcsolatos számos elmélet közül számomra az egyik legérdekesebb az Elliott-féle hullámelmélet volt. Az elmélet kidolgozója Ralph Nelson Elliot (1871-1948) volt. Elliott szerint az ármozgást meghatározott számú és jellegű hullámok sorozata építi fel. Az elmélet egyik sarkalatos pontja leegyszerűsítve az, hogy az emelkedő szakaszok általában öt, míg a korrekciós szakaszok három hullámrészből tevődnek össze. Az egyes hullámok csúcsai általában meghaladják az előző árfolyam-csúcsokat az emelkedő szakaszokban, amíg a korrekciót nem érik el. Ezt az elméletet mára a tőzsdei kereskedésekben is közkedvelten emlegetik, akárcsak a Fibonacci-számsort. Elliott 1938-ban adta ki The Wawe Principle című könyvét. Állítása szerint, bár a tőzsdepiaci árak randomnak és megjósolhatatlannak tűnnek, valójában igenis kikövetkeztethető, természetes törvényeket követnek, amik a Fibonacci-számsor segítségével mérhetőek és előre jósolhatóak. A 40-es években Elliott kiterjesztette elméletét minden általános emberi viselkedésre és megírta legátfogóbb utolsó könyvét: Nature's Law–The Secret of the Universe címmel.
Mivel magam is úgy vélem, hogy olyan alapvető törvényszerűségről van szó, amely életünk számos területét érintheti, ezért fontosnak érzem a vele való foglalkozást.

 

Munkám – annak érdekében, hogy az Elliott-hullám vonásait kövesse – némi játékot igényelt, valami olyasmit, amit gyermekkoromban kirakósnak neveztünk. Ebben a játékban az ideális Elliot-hullámot önkényesen folytattam, egy dupla csúcs (úgynevezett double bottom) formává alakítottam, illetve ezt láttam bele, hiszen ha a b csúcs lejjebb esik, mint az 5-ös, akkor itt erről is szó lehet. Hogy elmondjam a teljes igazságot, a munka nagyrészt abból a gyötrő félelemből született, amit leegyszerűsítve a hanyatlástól való félelemnek, a jövőbe vetett pesszimizmusnak neveznék. Korunk új fekete kiskosztüme a pesszimizmus, nem teljesen ok nélkül . Ez a kortünet beleássa magát mindennapjainkba, mindenhol felüti fejét, foglalkozni kell vele, változatos és gyötrő összeesküvéselméleteket szül.


A hullám indításához kígyók tekergő motívumát választottam, amit plexin és vásznon ismételtem meg. A szivárványszínű kígyók valahogy az élet örök organikus burjánzását testesítik meg számomra. Az által tudtam kiemelni csábító erejüket, hogy ékszerszerű, titokzatos ragyogást próbáltam nekik kölcsönözni.

 

A “hullámtanulmány” munkától némileg függetlenül jött létre ez évben egy 15 darabos sorozat, amin a saját gesztusaimat igyekeztem megfejteni. Egyszerűen letettem a fényképezőgépet és mozdulatokat vettem fel, amiket aztán utánrajzolva fokozatosan tartalommal töltöttem fel, jelentést adtam nekik. Az így születő képek egy sajátos megismerési folyamatként is értelmezhetők. A sikerültebbnek vélt darabokból egy válogatást készítettem, miközben a képkomplexumon dolgoztam, végül egy ponton egyértelművé vált. hogy némelyik szerves része lehet a ”hullámnak”. A Gyakorlat címűről például egy gyertya-alakzat jutott eszembe, aminek hullócsillag a neve (shooting star), és a trendkereskedésben ez egy figyelmeztető jel lehet a medve-piacra, vagyis árfolyamesésre.

 

A 15 darabos sorozatból összesen 7 volt beilleszthető, +1 a Pandora-szelencés ábrázolás, ami eredetileg is a hullámtanulmányhoz készült.

 

Az értékválsághoz köthető gondolatok jelennek meg két mozgatható, körbeforgatható tárgyban is, melyek a felhalmozott képkomplexum részei. Az egyik egy tükör, melyen spirál alakban olvasható egy német író idézetének töredéke: “A természet mindenütt szinte pazarlóan nagyvonalú, körös-körül bőség uralkodik.” * Az olvasása némi erőfeszítést igényel, de a nagy igazságok már csak ilyen nehezen megfejthetőek. Célom itt az volt, hogy a tükör körbeforgatásával ellentétben itt a néző-olvasó tükörképe egy helyben marad, állandó tényezőként jelenik meg.

A másik körbeforgatható tárgynál az értékes-értéktelen szavak egymásutánja, kis módosulásokkal, önmagába tér vissza. A nyomtatott és írott szó keverését találtam megfelelő párhuzamnak azzal, hogy az egyedi illetve az előregyártott paneleket tartjuk-e értéknek, avagy mennyire változékony, hogy mit tartunk értéknek. Fontosnak érzem felvetni azt, hogy megállapított értékeink mennyire törékenyek, és mennyire kiszolgáltatottá tesz ez minket.

Adódott még egy tárgy, egy gördeszka, amit egy ismerősömmel való beszélgetés után kapcsoltam a ”tanulmányhoz”. Ő éppen azt mesélte, hogy egy falat fog beborítani a deszkákkal. Ekkor jutott eszembe a garázsban porosodó, régi játékként őrzött kincs. A szörfösök matricában őrzött alakja ekkor már megfogalmazódott bennem, és az is, hogy legjobb lenne egy helyre koncentrálni őket, mint egymásra vetített külön kis egyéneket, akik mégis egy görcsöt alkotnak. Az életbenmaradás görcsében igyekeznek a víz felszínén, a hullámok tetején maradni diadalittasan. Kapóra jött tehát a gördeszka, mely önmagában hasonló, szárazföldi funkcióval bír. A deszkán lévő alakok pedig olyanok, mintha egy családot modelleznének. A tárgy mögött kialakítottam egy ingaórához hasonlóan mozgatható, fém pálcikára erősített elemet, ami engem a habokból születű Afroditére emlékeztet, aki valamilyen furcsa mód egy cápával van összekötve, ettől fenyegettetett, de tulajdonképpen sosem lehet annak áldozata. Mintha épp ezen a halálfélelmen való egyensúlyozás tartaná életben.

A video, hogy könnyebben illeszkedjen a képrengetegbe, hosszú fontolgatás után csak jelzés értékű mozgó-kép lett: kezemmel hullámmozgást mutattam egy ismerősömnek, aki a saját beállítása alapján készített felvételt rólam. A video így a szó szoros értelmében mozgóképként illeszkedik a munkához, egy gesztussal jelzi a témát.

 

Amint az utolsó simításokat végeztem a munkán, egyszer csak támadt egy ötletem és elővettem egy valahonnan megmaradt betűmatricaköteget. Nem mindig történik velem ilyesmi, de egyszer csak bekúszott egy mondat, mint valami popsláger foszlánya és nem hagyott nyugodni: “no need to worry” - ez lehetne az egész hullámot feloldó megnyugtató válasz, mint ahogy az utolsó képeket, tárgyegyüttest is szándékosan úgy alakítottam ki, hogy egy vonalban legyenek. Itt megszűnik a hullámzás. Ami persze nincs eldöntve, hogy jó vagy rossz, élhető-e vagy sem. Ha az EKG kiegyenesedik, mindenki tudja mi történik. De nem tudjuk mi történik a halál után. Milyen a történés-mentesség. Így lettek ezek a korallpiros betűk az újrahasznosított elemek koronái avagy ékkövei. (csak az Y hiányzott, ezt ráfestettem az üvegezett képre)

 

Szándékom az volt, hogy a tárgyegyüttes összhatása, a képek együttállása, összenézése adja meg a teljes művet, amit a barlangrajzoló nagy üggyel-bajjal, sajátos, őrült transzban felfirkált, hogy üzenjen a jövőnek, vagy tudassa, hogy tud a hullámról, van valamilyen elképzelése.

Ami keletkezett, az egy asszociációkon alapuló, naívan játékos jegyzete / gondolathalmaza a megismerésre kijelölt témának. Reményeim szerint a néző hasonló gondolatnyomokon futhat át, mint amiket én tapasztaltam a téma keresésekor.

 

 

* A bőség a világegyetem természetes törvénye. A természet mindenütt szinte pazarlóan nagyvonalú, körös-körül bőség uralkodik. Ennek ellenére nyilvánvaló, hogy sokan nem részesülnek ebből a gazdagságból, mert nem ismerik a belső teljesítőképességüket, vagy legalábbis nem használják ki azt optimálisan.
A gazdagság nem újraelosztás, hanem tudat kérdése. Ha a világ minden pénzét összegyűjtenénk és kiosztanánk az emberek milliárdjai között, viszonylag rövid időn belül a gazdagok újra gazdagok, a szegények ismét szegények lennének. A gazdagságot önmagunkban kell felfedeznünk és arra kell kérnünk, hogy terjedjen át az életkörülményeinkre is.” (Kurt Tepperwein)

 

 

 • shoot.jpg
 • jellow-playground.jpg
 • game-4.jpg
 • friz-1.jpg
 • rohamosztagos.jpg
 • farewell.jpg
 • preserve.jpg
 • friz-3.jpg
 • leia.jpg
 • game-1.jpg
 • friz-2.jpg
 • 2.jpg
 • game-2.jpg
 • magam-hercege.jpg
 • never.jpg
 • thats_i_learnt.jpg
 • carving-the-motif.jpg
 • balazs.jpg
 • nov-minta.jpg
 • noveny tanulmany.jpg
 • what_makes.jpg
 • swimming.jpg
 • east2.jpg
 • game-3.jpg
 • betolakodo.jpg
 • anya-napozik.jpg
 • friz-4.jpg
 • fade-into.jpg
 • hardly-see-in-chaos.jpg
 • what_is_it.jpg